30.11.22

Yrityksiä on rohkaistava kasvamaan

Mistä syntyy se paljon puhuttu elinvoima, josta kunnissa ja kaupungeissa on viime vuodet kovasti puhuttu? Kehittyvästä ja kasvavasta yritystoiminnasta. Se tuo alueelle verotuloja, työpaikkoja, asukkaita.

Yrityksiä on paljon ja kaiken kokoisia, ja kaikille on tässä maassa ilman muuta paikkansa. Yksinyrittäjät tekevät arvokasta työtään ja työllistävät itsensä. Toisille riittää saavutettu taso, eikä kasvua haeta.

Kasvuyritykset ovat kuitenkin niitä, jotka synnyttävät sitä paljon puhuttua elinvoimaa ja hyvinvointia omalle toiminta-alueelleen. Ne ovat usein alueelleen jo juurtuneita yrityksiä, jotka haluavat kasvaa ja näkevät mahdollisuuksia uusilla markkinoilla.

Lisääntyvät työpaikat ja kasvavat verotulot kuntiin ja kaupunkeihin lisäävät alueiden houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Alueelle työpaikkojen perässä muuttavat ihmiset tuovat oman osaamisensa ja positiivisen vaikutuksensa alueen kehittämiseen ja kehittymiseen. Tarvitaan uusia asuntoja, lapsille hoitopaikkoja ja yleensäkin lisää palveluita. Syntyy hyvän kierre, josta hyötyy koko ympäröivä yhteiskunta.

Siksi minusta on tärkeää, että kasvuhakuisia yrityksiä tuetaan niiden pyrkimyksissä. Aparaatteja siihen onkin jo olemassa, mutta kuten yritystoimintaa, myös tukitoimintoja on kyettävä kehittämään edelleen. On mietittävä, miten yrityksiä voidaan rohkaista tavoittelemaan kasvua. Kuinka saamme innostettua kaksi henkilöä työllistävän yrityksen kasvamaan neljä henkilöä työllistäväksi tai 10 henkeä työllistävä yritys kasvamaan 20 henkilöä työllistäväksi.

Kaikki lähtee siitä, että yrittäjän täytyy tietää, mitä hän on tekemässä. Hänen on uskottava omaan ammattitaitoonsa ja luotettava omaan tekemisen ja omiin tuotteisiinsa. Hyvät tuotteet, oikea hinta ja osaavat ihmiset ympärillä tuovat ne tarvittavat menestymisen avaimet yritysten kasvulle.

Kasvu tarkoittaa yritykselle ja myös yrittäjille lisää työtä ja pidempiä työpäiviä. Samalla se tarkoittaa myös riskien kasvamista ja huolien lisääntymistä. Mutta kun kasvu pohjautuu tarkkaan markkina-analyysiin ja vielä tarkempaan laskentaan, tulevaisuuden menestykseen tarvittavat ainekset löytyvät.

Kasvua ja lisääntyvää työmäärää ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Kannattaa palkata ympärilleen osaavia ja urallaan eteenpäin pyrkiviä tekijöitä, joille voi antaa vastuuta oman sektorinsa eteenpäin viemiseksi. Vastuun jakaminen ja kokonaisuuden hallinta ovatkin menestyvän yrityksen ja yrittäjän tärkeä ominaisuus. Yksi henkilö voi tehdä vain yhden ihmisen työt, joten yhteistyössä on voimaa.

Vaikka henkilöstörekrytoinnit olisivatkin menneet täysin nappiin, on yrittäjä monta kertaa yksin suurten päätösten edessä. Silloin rohkeus ja voimat eivät riitä uuden kehittämiseksi jo ennestään suuren työtaakan alla. Monta kertaa yksin jääminen on se virhe, joka estää yrityksen kasvuhakuisen kehittämisen.

Tässä kohtaa kannattaa hakea itselleen hyvän yhteistyökumppani, mentori, sparraaja, joka toimii keskustelukumppanina ja omien ajatusten peilinä. Mentorointi on todettu hyväksi tavaksi laajentaa yrittäjän näkökulmia ja löytää mahdollisuuksia oman työnsä kehittämiseksi ja työssä jaksamiseksi. Tällainen hyvä kumppani voi olla toinen yrittäjä, entinen yrittäjä, yritystoimintaa hyvin tunteva konsultti tai muu asiantuntija. Hyvä kumppani kertoo näkemyksiään, kyseenalaistaa sanottua, kannustaa menemään eteenpäin tai torppaa huonot asiat.

Oma kokemukseni sparraajasta on hyvä kumppani jo kolmekymmenen vuoden ajalta. Koko yrittäjäurani ajan olen käyttänyt samaa, hyväksi koettua konsulttia omien ajatusten selkiyttäjänä, suunnitelmien läpikävijänä ja myös vastavoimana omille, joskus hulluillekin ideoille. Yhteistyö jatkuu edelleen.

Suosittelen harkitsemaan asiaa. Apuja tähänkin löytyy, kysellä kannattaa yrittäjäjärjestöltä tai vaikkapa Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.

Timo Väänänen
Yrittäjä,
eduskuntavaaliehdokas (Kesk.)
Lieksa

Yrityksiä on rohkaistava kasvamaan
Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

14.02.23

Paljon ihmiset kyselevät turuilla ja toreilla eduskuntavaalien päivämääristä. Tässäpä olisi kootusti tärkeimpiä, ja lopussa linkkivinkkejä lisätietojen pariin!

Lue lisää
Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

10.01.23

Maakunnallinen yhteistyö eri tahojen kesken on keskeistä alueen kehityksen ja elinvoiman kannalta. Vauhtia tälle antaisi ministeri Saarikon ilmoille heittämä ajatus Itä-Suomen erikoistalousalueesta.

Lue lisää
Mikä "maakunnan kehittäjä"?

Mikä "maakunnan kehittäjä"?

01.12.22
Lue lisää

Timo Facebookissa