10.01.23

Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

Maakunnallinen yhteistyö eri tahojen kesken on keskeistä alueen kehityksen ja elinvoiman kannalta. Vauhtia tälle antaisi ministeri Saarikon ilmoille heittämä ajatus Itä-Suomen erikoistalousalueesta.

Ukrainan sodan aiheuttama Venäjän kaupan romahtaminen, matkailuvirran tyrehtyminen ja Saimaan kanavan sulkeutuminen ovat aiheuttaneet suuret menetykset Itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle yleensä. Ne ovat totisinta totta, eikä paluuta entiseen ole.

Meidän on kuitenkin käännettävä katseet tulevaisuuteen. On turha jäädä surkuttelemaan ja murehtimaan. On mentävä rohkeasti ja määrätietoisesti kohti parempaa tulevaisuutta, löydettävä mahdollisuuksia ja etsittävä keinot niiden toteuttamiseksi.

Vihreän energian tuotanto tuo valtavasti mahdollisuuksia. Aurinko- ja tuulienergia yhdistettynä vetyteknologiaan avaa meille kokonaan uusia mahdollisuuksia energiantuotantoon ja sitä kautta myös muulle teollisuudelle maakunnassa. Edullinen ja ennustettava energian hinta on tärkeä tekijä teollisuuden kilpailukyvyn kannalta.


Innovaatiot, tulevaisuus ja elinvoima rakentuvat pitkälti yritysten kautta. Muun muassa hiljattain valittu Pohjois-Karjalan Maakunnan Kehittäjä 2022 Miikka Kotilainen on osoittanut, kuinka pienestä yrityksestä voi kummuta uusia innovaatioita.

Kierrätyspuu uudeksi menestystarinaksi on loistava esimerkki tällaisesta ennakkoluulottomuudesta.

Toinen esimerkki uudesta yritystoiminnasta on Kiteelle parhaillaan nouseva pakastekuivausyritys. Näillä esimerkeillä on mahdollista skaalautuessaan nousta merkittäviksi, uusiksi tulevaisuuden aloiksi ja vientiyrityksiksi.

Tällaisia uusia avauksia ja rohkeita innovaatioita tämä maakunta tarvitsee.

Yhteistyö on keskeisen tärkeää, kun maakuntaan rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Kaikki mahdolliset tahot tarvitaan kantamaan kortensa yhteiseen kekoon. Yritykset, pienistä suuriin, oppilaitokset ja yrittäjäjärjestöt ovat tärkeitä tekijöitä. ELY-keskus, Finnvera ja pankit ovat myös tärkeässä roolissa rahoittamassa yrityksiä. Oma iso roolinsa on myös kuntien elinkeinoyhtiöillä. Näiden tahojen saumaton yhteistyö on ollut ratkaisevassa roolissa kaikissa onnistuneissa hankkeissa.

Ensimmäinen kipinä uuteen innovaatioon syntyy kuitenkin yleensä sorivn äärellä. Yksi tärkeä tekijä innovaatioiden kehittämisessä onkin yritysten osaava, taitava ja asiantunteva henkilöstö. Heidän panoksensa uusien ideoiden kaupallistamisessa tulee nostaa uudelle tasolle. On osattava kuunnella tekijöiden ideoita ja ajatuksia toimintojen kehittämisessä.


Kun yhteistyön ilmapiiri saadaan aikaan, maakuntaan syntyy varmasti uusia yrityksiä ja ennen kaikkea jo toimivat yritykset pääsevät kasvu-uralle. Kahden hengen yritykset kasvavat kuusi henkilöä työllistäviksi, kymmenen henkilöä työllistävät kaksikymmentä työllistäviksi ja niin edelleen. Syntyy työpaikkoja, maksukykyä, verotuloja – elinvoimaa.


Tämän suuntaiselle kehitykselle antaisi hyvän alkuvauhdin Itä-Suomen erityistalousalue, jonka Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikko nosti hiljattain esille ideana.

Erityisalueen status toisi kehittämisrahaa ja verohuojennuksia alueelle. Se parantaisi alueen saavutettavuutta. Se helpottaisi työvoiman saatavuutta, esimerkiksi harvaan asutuille seuduille muuttaville annettavien opintolainahyvityksien ansiosta. Se helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa. Kaikki olisivat isoja kehitysaskelia itäiselle Suomelle.

Meillä täällä idässä on kaikki mahdollisuudet menestyä. Tehdään se yhdessä.

Timo Väänänen
Yrittäjä
Maakunnan Kehittäjä 2021
Eduskuntavaaliehdokas (Kesk.)

Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina
Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

14.02.23

Paljon ihmiset kyselevät turuilla ja toreilla eduskuntavaalien päivämääristä. Tässäpä olisi kootusti tärkeimpiä, ja lopussa linkkivinkkejä lisätietojen pariin!

Lue lisää
Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

10.01.23

Maakunnallinen yhteistyö eri tahojen kesken on keskeistä alueen kehityksen ja elinvoiman kannalta. Vauhtia tälle antaisi ministeri Saarikon ilmoille heittämä ajatus Itä-Suomen erikoistalousalueesta.

Lue lisää
Mikä "maakunnan kehittäjä"?

Mikä "maakunnan kehittäjä"?

01.12.22
Lue lisää

Timo Facebookissa