01.11.22

Elinvoima syntyy yrityksissä, ei seminaareissa

Yritykset ovat jokaiselle kunnalle tärkeä voimavara. Jopa elinehto. Kehittyvä yritystoiminta tuo kunnille ja kaupungeille sitä paljon puhuttua elinvoimaa.

Leijonanosa uusista työpaikoista syntyy nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämän vuoksi kuntien panostukset yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat avainasemassa koko alueen tulevaisuuden kannalta. Kuntien panostukset kehittämisyhtiöihin ovat olleet perusteltuja. Ja niihin on panostettukin yhä enemmän.

Yritykset synnyttävät kaivattuja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja. Verotuloja tulee palkkaverotuksen kunnallisverosta, ja myös kiinteistöverot ovat tärkeä tulonlähde kunnille. Yhteisövero on kolmas, tärkeä tulonlähde kunnille. Sen määrä riippuu yritysten tekemien tulosten mukaan.

Onpa joku kuntajohtaja laskenutkin pysyvän, teollisen työpaikan arvon ja päätynyt peräti 100 000 euron summaan. Samalla se luo työpaikkoja palvelualoille, kun työntekijä palkallaan palveluita ostaa.

Yritykset käyttävät myös muiden yritysten palveluita, jolloin yrityssektori kasvaa luonnostaan. Kasvavan yrityksen ympärille voi syntyä merkittävä kokonaisuus erilaisia yrityksiä myös alihankintayhteistyön kautta. Tällaisia kehityskulkuja jokainen kunta haluaa ja on valmis tekemään paljonkin yritysten saamiseksi omaan kuntaan.

On helppo arvata, mitkä asiat nousevat myös kuntien ja kaupunkien strategioissa keskeiseen asemaan. Yritystoiminnan kehittäminen ja uusien yritysten saaminen onkin noussut monien kuntien tärkeimmäksi tavoitteeksi. Strategiaa mietittäessä on muistettava kertoa myös kuntalaisille, miksi yritystoiminnan kehittämiseen kannattaa satsata myös yhteistä rahaa.

On pidettävä mielessä myös se, että yritysten kirjo on hyvin moninainen. Yksi tärkeä ryhmä ovat maaseutuyrittäjät, siis maanviljelijät ja muut alkutuottajat. Heidän panoksensa koko elintarvikeketjussa, huoltovarmuuden varmistamisessa ja ruoan omavaraisuuden takaamisessa on erityisen tärkeä.

Kaikki yritykset, yksinyrittäjästä suuriin yrityksiin, ovat kunnille tärkeitä ja näiden tuomat työpaikat kullan arvoisia tulevaisuuden elinvoimaa kehitettäessä.

Yksittäisen kunnan eväät “yritystoiminnan houkuttelemiseen” ovat usein vähäiset. Siksi yhteistyö esimerkiksi yrittäjien etujärjestöjen, kuten kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt, on tärkeää. Kuntien ja näiden järjestöjen yhteistyö ja yhteistyön kehittäminen ovat myös nousseet tärkeään rooliin tiedon välittämisessä kunnissa ja strategian luomistyössä.

Timo Väänänen
Yrittäjä
eduskuntavaaliehdokas (Kesk.)
Lieksa

Elinvoima syntyy yrityksissä, ei seminaareissa
Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä

14.02.23

Paljon ihmiset kyselevät turuilla ja toreilla eduskuntavaalien päivämääristä. Tässäpä olisi kootusti tärkeimpiä, ja lopussa linkkivinkkejä lisätietojen pariin!

Lue lisää
Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

Itäisen Suomen kehittäminen teemaksi tulevina vuosina

10.01.23

Maakunnallinen yhteistyö eri tahojen kesken on keskeistä alueen kehityksen ja elinvoiman kannalta. Vauhtia tälle antaisi ministeri Saarikon ilmoille heittämä ajatus Itä-Suomen erikoistalousalueesta.

Lue lisää
Mikä "maakunnan kehittäjä"?

Mikä "maakunnan kehittäjä"?

01.12.22
Lue lisää

Timo Facebookissa